header

Geschreven door Romy Akkerman

De Ideeënjagers als trendwatchers op congres Duurzaam Gebouwd 2018

Hoe kun je trends inzetten om van gas los te komen? Met deze vraag zijn we tijdens onze workshop ‘De woonomgeving van de toekomst’ op het congres Duurzaam Gebouwd 2018 aan de slag gegaan.

Wij als Ideeënjagers geloven dat trends bedrijven en organisaties kunnen helpen om toekomstbestendig te worden en dus ook om van gas los te komen. Een trend is een verandering van behoeften in de samenleving. Er zijn meerdere soorten trends, namelijk op micro-, macro-, en meganiveau. Microtrends zijn hypes, vaak producten die op een bepaald moment de markt overheersen. Een macrotrend is de behoefte hierachter, het zijn geclusterde microtrends uit verschillende sectoren en laten zien waarom we kiezen voor bepaalde producten en wat dit betekent. Megatrends zijn trends die maatschappelijke veranderingen teweegbrengen.

Aan de hand van vijf trends hebben de deelnemers toekomstscenario’s geschetst: een leven lang leren; Big Data; Smart Technology; deeleconomie en afvalloze economie.

Trend: een leven lang leren

De wereld verandert snel, hoe blijven mensen up-to-date? Gedragsverandering is volgens de deelnemers van de workshop belangrijk. Koken op elektriciteit is leuk! Het zou goed zijn als er in keukenzaken geen optie meer is voor keukens op gas. De voordelen van ‘van gas los’ kunnen winkels ook promoten, zo heb je met een inductieplaat bijvoorbeeld geen grote schoonmaak nodig. “Eén keer een doekje eroverheen en je bent klaar!” Ook is de doorontwikkeling van apparaten volgens de deelnemers van belang, apparaten worden goedkoper en krijgen meer bekendheid. Het doel is dat een grotere doelgroep voor ‘van gas los’ kiest. Tot slot geven de deelnemers aan dat het van belang is dat de overheid burgers informatie geeft over een gasloze toekomst. 

Trend: Big Data

We leven in een kenniseconomie, data groeit exponentieel en hier zijn nieuwe systemen voor nodig. Hoe kan Big Data worden ingezet in de transitie naar ‘van gas los’? De conclusie van de deelnemers op dit onderwerp is persoonlijk maken en inzichtelijk maken. Geef mensen via een app inzichten in hun verbruik en laat mensen dit met elkaar vergelijken. Per profiel is het aantal euro’s zichtbaar. Dit zal bewoners helpen elkaar te overtuigen om tot een andere oplossing te komen dan het gebruik van gas.

Trend: Smart Technology

De opkomst van internet en technologie heeft vele innovaties voortgebracht, zoals Smart Technology. Een voorbeeld is een Smart Home, waarin technologie wordt gebruikt om in persoonlijke behoeften te voorzien. ‘Easy to use’ is volgens de deelnemers een belangrijk thema. Zeker m.b.t. de trend van Internet

of Things. Andere voorbeelden die werden genoemd zijn ‘smart grid’ en ‘parkeerplaatsen met zonnepanelen’.

Tijdens de workshop werden trends ook gecombineerd, zo kan Internet of Things gecombineerd worden met deeleconomie in de vorm van deelauto’s die enerzijds functioneren als energiebuffers voor de wijk en anderzijds als ‘opslagplaatsen’ functioneren en zorgen voor mobiliteitsvoorzieningen voor bewoners.

Trend: deeleconomie

Van bezit naar gebruik. Het delen van spullen is in opkomst, kijk bijvoorbeeld naar bedrijven als Uber, Airbnb en andere platformen waarop particulieren producten delen tegen een tarief.  De deelnemers geven aan dat andere vormen van lease of huur in combinatie met circulaire economie nodig zijn. Bijvoorbeeld containers met opslagfunctie, oftewel “buurtbatterijen”.

Trend: afvalloze economie

Het scheiden van afval staat hoog op de agenda voor een gezonde wereld. Hoe kunnen wij afval omzetten naar grondstoffen? Afval gebruiken als brandstof, het minimaliseren van consumptiegebruik en hergebruik van sloopmateriaal is het antwoord van de deelnemers.

 

Het was leuk om te zien hoe mensen zich aan het begin van de workshop vasthielden aan bestaande trends, zoals warmtepompen en energieneutrale woningen. Aan het einde van de workshop gingen mensen door middel van trends, ontwikkelingen aan elkaar verbinden. Zo werd Big Data verbonden aan Internet of Things, vervolgens aan het gebruik van bewoners en werd dat weer gekoppeld aan slimmer bouwen. Samenvattend, de toekomst ligt in het verbinden van trends.

 

 

 

follow us at

social-media_twitter
social-media_instagram
social-media_facebook
social-media_linkedin

Made for the future, by Ideeënjagers.

Leave a Comment