Segmententest Ideeënjagers

Wij, Arjen, Romy en Elze hebben een missie. Als Ideeënjagers zijn wij op zoek naar nieuwe manieren om de ‘leefomgeving van de toekomst’ te kunnen realiseren. Wij geloven in een toekomst waar de bewoner zelf zijn leefomgeving kan ontwerpen, zodat deze aansluit op zijn manier van leven.

Maar waarom willen wij nou weten wie jij bent? Omdat jij de expert bent! Wat vind jij belangrijk en waar heb je behoefte aan? Het gaat niet om bakstenen of gadgets, maar om jou en je omgeving. Door leefstijlen en motivaties van verschillende typen mensen in kaart te brengen, stellen wij de potentiële bewoners centraal in het ontwerpproces van de leefomgeving van de toekomst. Dit levert een socialere leefomgeving op, die vraaggericht wordt ontwikkeld en gebouwd en mede daardoor een afspiegeling is van onze samenleving.

Met de ‘segmententest’ brengen we verschillende doelgroepen in kaart. Heb jij onze test al ingevuld? Je kunt de test hieronder openen!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search