De afgelopen weken zijn wij met onze Ideeënjagersbus door het land gecrost en hebben allerlei wijken en plekken bezocht. De vraag die bij de roadtrip centraal staat is: wat maakt een wijk of leefomgeving tot een succes en wat niet?

 

Aardewoningen in Olst

Allereerst hebben wij aardewoningen in Olst bezocht. Wij wilden deze wijk bezoeken omdat het een ecologische en zelfvoorzienende wijk is, waar harmonie met de natuur centraal staat. Bij aankomst zien we meteen aan de verschillende brievenbussen dat er veel ruimte en aandacht gegeven wordt aan het creëren van een eigen identiteit van de bewoners. In 2012 begonnen tussen de twaalf en vijftien mensen met het bouwen en in 2013 werden de eerste woningen opgeleverd. Inmiddels staan er drieëntwintig koopwoningen en drie huurwoningen. In 2015 is er een gemeenschapshuis bijgebouwd.

De aardewoningen zijn geïnspireerd op de ‘earthships’ uit Amerika, waarbij mensen hun eigen huis bouwen door hergebruik van materialen. De principes van deze wijk zijn: duurzaam, lokaal, permacultuur en energieneutraal. Bouwen met afvalstoffen staat centraal. In tegenstelling tot de Amerikaanse earthships wordt er niet met autobanden gewerkt, omdat het tijdrovend is, maar wordt er met stro en leem gebouwd. Met bomen uit de buurt en sloophout werd het gemeenschapshuis gebouwd. Vervolgens werd het met tweedehands spullen ingericht.  

Met onze voeten in de modder liepen wij door de paden tussen de woningen. Elk huis is anders en heeft een andere indeling: maatwerk. De bewoners hebben zelf de infrastructuur bepaald en zelfs de riolering zelf gelegd. De wijk is voor 80% energieneutraal. Daarnaast is de wijk autonoom en staat los van veel wettelijke regelgeving en belastingen. Zo betalen zij bijvoorbeeld geen over belasting over de riolering. De bewoners hebben hun eigen drinkwater en gebruiken geen gas. De huizen staan op het Zuiden en hebben grote raampartijen, zodat er veel zonlicht binnenkomt. Daarnaast zijn er houtkachels in de huizen aanwezig en zijn er elektrische boilers.   

Nieuwe bewoners worden zorgvuldig uitgezocht. Er is een wachtlijst. Het verloop is niet hoog, na vier jaar is er nog niemand van de kopers verhuisd en is er slechts één huurder verhuisd. Voor de bewoners van de wijk is het belangrijk of iemand in de gedachtegang past. Het moeilijkste is niet zozeer om de woningen zelf te bouwen, maar het samenwerken. Hoe kom je tot beslissingen over een leefomgeving met twintig gezinnen? In Olst hebben ze gekozen voor een sociocratie, hierbij gaat het om gelijkwaardige besluitvorming en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de genomen besluiten. De boel wordt beheerd door een VVE, zij zorgen ook voor het onderhoud van de wijk. We liepen samen met een groep Groningers die geïnteresseerd waren om zo’n wijk te bouwen. Wie weet worden er in de komende jaren meer van dit soort wijken gebouwd.

 

Samenkomst van heden en verleden in Roombeek

Na Olst, reden wij door naar de wijk Roombeek in Enschede. Dit is stedenbouw waarin ideeën van inwoners de basis vormen en de historie van de wijk een inspiratiebron is. Na de vuurwerkramp in 2000 waren de belangrijkste doelen voor het ontwerp van het gebied dat de bewoners het gevoel van vertrouwen en veiligheid weer zouden ervaren. Pi de Bruin, de architect, heeft voor een mensgericht ontwerp gezorgd en er is veel in overleg met de bewoners gebeurd. Hij heeft een binding met de wijk. De indeling van het huis mochten bewoners zelf bepalen. Bewoners van het ‘Roomveldje’ wilden alles net als vroeger. Voor de terugkeerders is er nieuwbouw in oude stijl gebouwd. Ook zijn er geen gasleidingen in de wijk, want dat gaf de bewoners een onveilig gevoel. In plaats daarvan is er een warmte-krachtcentrale. Bijna alle huishoudens in Roombeek zijn verbonden met de stadsverwarming.

Wat bijzonder is aan dit gebied, is dat er een landschapsarchitect (Edwin Santhagens) aan heeft gewerkt. Er is bijvoorbeeld gewerkt met grassen van Piet Oudolf, die licht, lucht en ruimte een plek geven in de wijk. Ook wordt het water niet weggestopt onder de grond, maar stroomt het door de wijk. 

In de wijk zijn drie clusters: cultuur, voorzieningen en zorg. De wijk is gegroeid van 650 naar 2350 woningen. Er is gekeken naar de geschiedenis van de wijk. Er waren textielfabrieken aanwezig. Hier is rekening mee gehouden. Daarnaast is er met het ontwerp ingespeeld op de bedrijvigheid van de stad. Er was een mentaliteit van ‘zelf bouwen’. Dit is doorgezet in het ontwerp, bijvoorbeeld bij de “Laan van allure”, waar bewoners in samenwerking met architecten hun eigen huis kunnen bouwen.  Een gedeelte van de wijk is bestemd voor het ‘wilde bouwen’, waar grondeigenaren vrij zijn om te bouwen wat ze willen. Zo worden bewoners betrokken bij de wijk en kiezen zij een huis dat aansluit bij hun wensen en behoeften.

De succesfactoren van deze wijk zijn voornamelijk op het gebied van participatie met de (oud) bewoners, zoals het gezamenlijk bepalen van het kader en de “waarden”, het zichtbaar maken van de inbreng en het inlossen van beloften. Daarnaast is het originele stratenpatroon behouden en zijn er in de wijk veel verwijzingen naar de vroegere wijk, zoals een aantal oude muren die zijn blijven staan. Kortom, het verleden is meegenomen in het huidige ontwerp en er is geluisterd naar de wensen van de (oud) bewoners.

Na het bezoeken van deze wijken zijn we doorgereden naar de Biotoop in Haren en Drielanden. De ervaringen die wij daar hebben opgedaan volgen in de volgende blog!

    

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search