Op weg naar de leefomgeving van 2035

Waar staan wij nu? Wat hebben wij gezien? En waar denken wij dat toekomst in zit? Hieronder volgt een kort overzicht van wat wij de afgelopen maanden hebben meegemaakt, wie wij hebben gesproken en wat wij hebben gezien.

‘Ontwerp de woonwijk van de toekomst’. Dat is de opdracht waar wij mee zijn gestart een half jaar geleden. Waar begin je? Als eerste zijn wij aan de gang gegaan met het definiëren van deze opdracht. Wat voor ontwerp wordt het? Wat verstaan wij onder een woonwijk en wat betekent de toekomst?  Samen met onze coaches van Vripack hebben wij hierover gebrainstormd.

Om deze vragen te beantwoorden hebben wij inspiratie gezocht en dat vind je buiten de kantoormuren! Kennisdeling staat voor ons centraal in deze ‘inspiratiefase’. Wij hebben Urban Gro Lab gesproken over innovatie en de ontwikkelingen binnen de gemeente Groningen. Zo vonden wij de Smartcampus, ketentafels als ‘duurzaam bouwen’, living labs en het festival Let’s Gro mooie plekken voor experiment. Met de Gemeente Rotterdam hebben wij gesproken over hoe de bestaande voorraad aan woningbouw toekomstwaarde kan krijgen. In Rotterdam spraken wij ook met Beladon die bezig is met het ontwikkelen van drijvende boerderijen en waar aan wal ruimte is voor experiment. In het kader van gezondheid, healthy ageing en blue zones hebben wij gesproken met het UMCG en het gehad over de behoefte aan tijdelijke woonruimte voor ouders en familie van patiënten. Ook de toekomst van werken vinden wij interessant. Wij hebben gedachten uitgewisseld met Conoscenza en gebrainstormd over het faciliteren van een werkplek, clouds en platformen.

Naast het spreken van interessante personen en instellingen/bedrijven hebben wij ook brainstormsessies bijgewoond, zoals het Spitsuurtje van Roeg en Roem, en zelf een workshop/brainstormsessie georganiseerd bij de RUG met studenten van het vak ‘Engaging Society in Spatial Transformation’. Daarnaast hebben wij deelgenomen aan Startup Weekend Groningen, met een Ideeënjager in het winnende team en in het team van de runner up! Ook heeft ons team meegedaan met de Dutch Blockchain Hackaton. Zie onze andere blogs.

Zelf zijn wij ook op pad gegaan. Wij zijn de straat op gegaan in Heerenveen en Groningen om mensen te vragen hoe zij denken over meer robots in huis, over automatisering en nieuwe vormen van dienstverlening. Wij hebben mensen gevraagd naar plekken die hen inspireren en plekken waar zij gelukkig van worden. Ook hebben wij gevraagd naar favoriete plekken in huis. Natuur, rust en vrijheid vinden mensen bijvoorbeeld belangrijk. Maar wat betekenen deze begrippen? De volgende stap is dit te onderzoeken. Door middel van enquêtes en ‘waardenspellen’ gaan wij met mensen in gesprek en bouwen wij zo onze eigen database van (sociale) parameters. Onze vervolgstap is nu om ons doelgroepenonderzoek verder uit te bouwen aan de hand van kwantitatieve data (harde data) en kwalitatieve data (respondenten, experts). Vervolgens gaan wij deze data volgens het lean startup gedachtegoed testen. De testfase staat in het teken van: plan, do, check, act. Over de uitkomsten volgt later meer!

 

 

   

  

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search