Dit bericht is een vervolg op ‘Hoe onderzoek je een doelgroep?’ en het tweede bericht over ons doelgroepenonderzoek. 

Wij geloven in een toekomst waarin bewoners zich één voelen met hun leefomgeving. De ‘woonwijk van de toekomst’ voldoet aan de behoeften en wensen van de mensen die er gaan wonen. De omgeving sluit aan op hun manier van leven. In ons doelgroepenonderzoek richten wij ons daarom op de leefstijl en persoonlijke waarden van mensen. Hoe besteedt iemand zijn tijd? Welke waarden vinden mensen belangrijk in hun leven?

Hoe breng je dit voor een grote groep mensen in kaart? Dit doen wij door een onderverdeling te maken op basis van leefstijl en per groep uiteindelijk verdiepende vragen te stellen. Zo werken wij van groot naar klein.

Vorige week hebben we drie focusgroepen georganiseerd met vrienden, deelnemers van de Maakplek en studenten van de Hanze Hoogeschool. Tijdens deze sessies hebben de deelnemers meerdere opdrachten uitgevoerd. Zo hebben de deelnemers onder meer in groepsverband verschillende afbeeldingen gekoppeld aan kernwaarden die de leefstijl en persoonlijke waarden van een groep mensen beschrijft. Wat achteraf gaaf was om te zien, was dat er vrij veel overeenkomsten waren tussen de resultaten van de verschillende groepen. Opmerkingen bij bepaalde afbeeldingen leverden naast nuttige informatie ook hilarische momenten op.  Dit maakt de uitwerking van de gesprekken en de analyse nog leuker!

Als team hadden we veel plezier tijdens het organiseren en regisseren van de focusgroepen. We hebben veel geleerd en onderdelen van de methode kunnen bijstellen. Het feit dat de deelnemers er net zoveel plezier aan beleefden gaf enorm veel energie. Een volgende stap is het verder valideren van de methodiek en het vertalen van behoeften naar concepten voor en leefomgeving. Binnenkort meer!  

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search