De Provada als testcase

“Dit is wat de branche nodig heeft,” zo vertelt een man die voorbij onze stand loopt. Anderen kijken wat verbaasd en lopen door. Geen champagne, voetbaltafels, culinaire hoogstandjes of dj’s, maar paspoppen en post-its. Eén ding is zeker: we vallen op met onze live-testomgeving tussen de honderden (vastgoed)bedrijven in de RAI in Amsterdam.

 

Wie is de gemiddelde Provada-bezoeker?

De Provada is een jaarlijks terugkerende vastgoedbeurs, waar duizenden professionals elkaar ontmoeten. Van binnen zijn al deze mensen verschillend, maar van buiten zien zij er over het algemeen hetzelfde uit: een (mantel)pak. Wij waren benieuwd wie er achter dat (mantel)pak zat en hebben ons doelgroepenonderzoek in de vorm van een Ideeënjagersquiz gespeeld met Provada-bezoekers en exposanten. Welk segment is hier het meest aanwezig?

Drie dagen zijn we de beursvloer op gegaan en hebben ruim honderd mensen gesproken en met hen de Ideeënjagersquiz gespeeld. Segment 7 was het meest aanwezig tijdens de Provada en ook binnen Van Wijnen komt dit segment vaak voor. Lees hier meer over de quiz en de verschillende segmenten.

Een eerste stap is gezet, nu is het zaak dat wij deze segmentering doorontwikkelen en omzetten in acties.

 

 

Hoe hoog scoort de vastgoedsector op innovatie?

Tijdens de Provada hebben wij meegedaan met de ‘Innovatie Expeditie’ georganiseerd door Bril Innovatie. Door middel van opdrachten hebben wij de Provada verkend en met onder andere Funda en KPMG gesproken over innovatie en toekomstvisies.

De vastgoedsector scoort volgens ons echter nog niet hoog op de ‘innovatieladder’ en kreeg een 6,5 en 7. De ideeën zijn er, nu moet de actie volgen. Wat levert innovatie op? De uitkomst was als volgt:

  • langetermijn denken;
  • ideeën blijven toetsen aan de realiteit;
  • de eis van bewonersparticipatie toepassen op gebiedsontwikkeling;
  • gemeenschappelijk verhaal vertalen door uitvrager, bouwer, ontwikkelaar en ontwerper;
  • public awareness;
  • aanbod laten aansluiten op de veranderende gezinssamenstelling en aanbod laten aansluiten op de behoefte van de millennial en ‘identiteit’ centraal stellen.

Tot slot zijn ‘samenwerking’ en ‘synergie’ sleutelwoorden in onze analyse; samenwerking en synergie van multidisciplinaire teams en nieuwe technieken. ‘Mooi, mooier, Middelland’ wordt aangegeven als voorbeeldproject, waar innovatie ontstaat vanuit de burger zelf.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search