De man door Europa – Lucas de Man

Woensdag 8 februari zijn we naar de theatervoorstelling ‘De man door Europa’ van Lucas de Man geweest. Een erg boeiende voorstelling over het Europa van nu en het Europa van de 16e eeuw. We zijn namelijk, volgens Lucas de Man, aan het einde van een systeem. Waarin er veel zal gaan veranderen!

Eén van de leuke kanten van het werken in een multidisciplinair team is dat ik deze voorstelling zelf waarschijnlijk nooit had gevonden. Aangezien Romy helemaal thuis is in deze wereld, kwam dit leuke stuk aan het licht en hebben we besloten deze te bezoeken. Achteraf kan ik zeggen dat ik dit zeker niet had willen missen, want voor mij bevestigde dit een aantal belangrijke zaken. Er gaat veel veranderen!

Hij begon zijn met de vraag wie geschiedenis belangrijk vindt en vervolgens ging hij een quiz doen over de geschiedenis. Nou zaten wij in een zaal, waar los van onze rij stoelen, de gemiddelde leeftijd boven de pensioengrens lag.. En die nog tijden van jaartallen stampen hebben meegemaakt. Ik moet eerlijk toegeven dat ik zonder Google niet ver was gekomen.
Vervolgens gaf Lucas een mooi overzicht van alle visionairs die een grote invloed hebben gehad in de 16e eeuw. Hoe bijzonder het eigenlijk was dat deze mensen allemaal ongeveer in dezelfde tijd leefden en elkaar konden beïnvloeden door de uitvinding van de boekdrukkunst.
Hij bedacht zich dat wij op dit moment eigenlijk met dezelfde dilemma’s zitten als toentertijd. Maar wat wij op het moment missen zijn deze visionairs die ons doen beseffen hoe het anders moet. Dus hij ging op zoek. Op zoek naar de visionairs van deze tijd. De man ging door Europa en vond daar, de visionairs! Alle gesprekken heeft hij vervolgens verwerkt in een soort gesprek waarbij hij ze indirect met elkaar liet praten. Vrij lastig zo uit te leggen in woorden.
De conclusie was mooi om te zien, er zijn namelijk wel degelijk visionairs in deze tijd! Een van de skills die zij bezitten is het durven falen. Zo beschreef Lucas het niet als vallen(falen), maar als vliegen. Als je toch al valt, waarom dan niet eerst even afzetten om een stukje te vliegen. Je kan er alleen maar van leren. Kortom nooit geschoten is altijd mis.
Een andere Vlaamse visionair, Simon Allemeersch, zei dat we ons niet dood moeten staren op de perfecte samenleving. We moeten eerst beginnen met een samenleving. Wederom, niet geschoten is altijd mis.

Deze show is wat mij betreft absoluut een aanrader! Zeker voor onze generatie, die voor een groot deel deze revolutie vorm moet geven. Maar die zich ten eerste bewust moet worden van de urgentie ervan.

Bedankt Lucas!


Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search